Yleiset ehdot

1. Yleistä

Näitä palvelun käyttöehtoja (”Käyttöehdot”) sovelletaan HL Charter Oy:n, markkinointinimeltään Helsinki Limo (y-tunnus 2458816-0) (”Palveluntarjoaja”) tarjoamaan palveluun.

Tilatessaan palvelun tai rekisteröityessään varausjärjestelmään asiakas (”Asiakas”) hyväksyy nämä Käyttöehdot ja sitoutuu noudattamaan niitä. Tutustukaa näihin Käyttöehtoihin ennen kuin tilaatte palvelun puhelimitse, sähköpostitse tai sähköisen varausjärjestelmän kautta.

2. Palvelun kuvaus

Palvelulla tarkoitetaan näissä Käyttöehdoissa Palveluntarjoajan tarjoamia henkilökuljetuksia, jotka Asiakas pystyy tilaamaan puhelimitse, sähköpostitse tai varausjärjestelmän kautta osoitteesta https://store.helsinkilimo.com. Käyttöehtoja sovelletaan kaikkiin edellä mainituilla tavoilla tehtyihin kuljetustilauksiin.

Näiden Käyttöehtojen tarkoituksena on säädellä Palveluntarjoajan ja Asiakkaan välisiä oikeuksia ja velvollisuuksia. Näissä ehdoissa kuvataan Palvelun tilaukseen, peruutukseen ja maksamiseen liittyvät ehdot.

Palveluntarjoaja pidättää oikeuden tehdä muutoksia Käyttöehtoihin milloin tahansa. Asiakas sitoutuu noudattamaan kulloinkin tilaushetkellä voimassa olevia Käyttöehtoja.

3. Palvelun tilaaminen

Asiakas tilaa Palvelun puhelimitse, sähköpostitse tai varausjärjestelmän kautta osoitteesta https://store.helsinkilimo.com. Tilaamalla Palvelun Asiakas tekee sitovan tilauksen kuljetuspalvelusta.

Asiakas vastaa Palveluntarjoajalle antamiensa tietojen oikeellisuudesta tai virheettömyydestä. Kun Palvelu tilataan toisen henkilön puolesta, Asiakas vastaa siitä, että hänellä on asianmukainen oikeus luovuttaa toisen henkilön tiedot Palveluntarjoajalle. Mikäli Asiakas tilaa Palvelun yhteisön edustajana, hän vastaa siitä, että hänellä on oikeus edustaa yhteisöä ja hyväksyy Käyttöehdot sekä itseään että edustamaansa tahoa sitoviksi.

Asiakkaan tulee ilmoittaa Palveluntarjoajalle tiedoissa tapahtuneista muutoksista, mikäli se on tarpeen Palvelun tuottamiseksi. Palveluntarjoaja ei vastaa puuttuvien, virheellisten tai vanhentuneiden tietojen käytöstä aiheutuvista ongelmista Palvelun tuottamisessa.

4. Palvelun hinta ja maksaminen

Palveluntarjoaja veloittaa Palvelusta palveluhinnastonsa mukaan. Palvelun hinnat ilmoitetaan euroissa (EUR) ja ne sisältävät arvonlisäveron. Mikäli Asiakkaalla on kuljetukseen liittyen erityistoiveita, Palveluntarjoaja voi periä näistä lisämaksuja palveluhinnastonsa mukaisesti. Palveluntarjoaja pidättää oikeuden muuttaa hintoja milloin tahansa. Kun Asiakas on vastaanottanut tilausvahvistuksen, ei Palveluntarjoajalla kuitenkaan ole enää oikeutta muuttaa hintoja.

Sähköisen varausjärjestelmän (https://store.helsinkilimo.com) kautta tehtyjen tilausten maksunvälittäjänä toimii Paytrail Oyj (y-tunnus 2122839-7), joka on rekisteröity Finanssivalvonnan ylläpitämään maksulaitosrekisteriin. Tällöin Asiakkaan laskulla maksun saajana näkyy Paytrail Oyj, joka välittää maksut Palveluntarjoajalle. Kaikki maksutapahtumaa koskevat tiedot välitetään käyttäen salattua yhteyttä. Maksukorttien tiedot tallentuvat vain maksunvälittäjän järjestelmään, eikä Palveluntarjoaja käsittele niitä missään vaiheessa. Lisää tietoa osoitteessa https://www.paytrail.com/.

Maksamiseen liittyvissä ongelmatilanteissa Asiakasta pyydetään ensisijaisesti ottamaan yhteyttä Palveluntarjoajan asiakaspalveluun.

info@helsinkilimo.com
+358 100 3000

5. Palvelun tilauksen peruuttaminen

Asiakkaan tulee tehdä peruutukset ja muutostoiveet tilaamaansa Palveluun verkkokaupan hallintapaneelin kautta, puhelimitse Palveluntarjoajan asiakaspalvelun numeroon +358 100 3000 tai sähköpostitse info@helsinkilimo.com alla olevien kalustoluokittain määräytyvien yleisten peruutusehtojen mukaan.

Yleiset peruutusehdot kalustoluokittain


  • Business sedan and minivan: Jos Palvelun tilaus peruutetaan alle 12 tuntia ennen tilausajon alkua, Palveluntarjoajalla on oikeus veloittaa Asiakkaalta täysi hinta (100 %) Palvelusta.
  • Luxury sedan and bus: Jos Palvelun tilaus peruutetaan 24–12 tuntia ennen tilausajon alkua, Palveluntarjoajalla on oikeus veloittaa Asiakkaalta puolet (50 %) Palvelun hinnasta.

Poikkeukselliset peruutusehdot sovitaan tarjousvaiheessa erikseen Palveluntarjoajan ja Asiakkaan välillä.

Mikäli Asiakkaan tilaama kuljetus ei saavu Palveluntarjoajan ja Asiakkaan ennalta sopimaan aikaan, Asiakkaan tulee ottaa välittömästi yhteyttä Palveluntarjoajan tilauspalvelun numeroon +358 100 3000.

Mikäli Asiakas ei saavu paikalle ennalta sovittuun aikaan, häneen yritetään ottaa yhteyttä puhelimitse. Jos Asiakkaaseen ei saada yhteyttä puhelimitse, kuljettaja odottaa Asiakasta sovitussa paikassa 10 minuuttia sovitun ajan jälkeen.

6. Reklamaatiot

Kaikissa reklamaatiotilanteissa Asiakkaan tulee olla mahdollisimman pian yhteydessä suoraan Palveluntarjoajan tilauspalveluun puhelimitse numeroon +358 100 3000.

7. Tietosuoja

Palveluntarjoaja noudattaa henkilötietojen käsittelyssä EU:n yleisestä tietosuoja-asetusta (2016/679) sekä muuta soveltuvaa tietosuojalainsäädäntöä. Palveluntarjoaja toimii sovellettavassa tietosuojalainsäädännössä tarkoitettuna rekisterinpitäjänä. Palveluntarjoaja on rekisterinpitäjänä vastuussa Asiakkaan henkilötiedoista ja niiden käsittelyn lainmukaisuudesta sovellettavan tietosuojalainsäädännön mukaisesti.

Palveluntarjoaja käsittelee henkilötietoja Palvelun tietosuojaselosteessa [https://www.helsinkilimo.com/tietosuojaseloste] esitettyjen periaatteiden mukaisesti. Asiakas hyväksyy periaatteet tilatessaan Palvelun.

Palveluntarjoaja järjestää Palvelunsa tietoturvan yleisesti hyväksyttävällä tavalla ja tehokkaasti ja pyrkii asianmukaisin teknisin ratkaisuin estämään asiattomien pääsyn tietojärjestelmiinsä.

Sähköiseen varausjärjestelmään rekisteröityessään Asiakas on vastuussa käyttäjätunnuksensa ja salasanansa salassapidosta.

8. Sovellettava laki ja erimielisyyksien ratkaiseminen

Näistä Käyttöehdoista aiheutuviin riitoihin sovelletaan Suomen lakia. Näihin Käyttöehtoihin perustuvat tai näiden ehtojen tarkoittamaan Palveluun liittyvät erimielisyydet pyritään ratkaisemaan ensisijaisesti sopijapuolten välisin neuvotteluin. Kaikki näitä Käyttöehtoja tai niiden soveltamista koskevat erimielisyydet, joita ei voida neuvotteluteitse sopia, ratkaistaan viimekädessä Helsingin käräjäoikeudessa.